YS Stat varsler streik for 1 400 medlemmer fra 26. mai.

I denne pressemeldingen fra YS stat kommer det fram at forbundene i YS stat har sendt streikevarsel for ca. 1400 medlemmer fra arbeidstidens begynnelse 26. mai.

Det er ikke varslet streikeuttak i Jernbaneverket i denne omgang.

Bakgrunnen for streikevarselet er den den pågående meklingen i årets hovedoppgjør og at Staten har ikke har vist noen forhandlingsvilje i årets tariffoppgjør.

Norsk toglederforening støtter YS stats krav, og mener det er avgjørende at Staten som arbeidsgiver erkjenner at ansatte i staten skal ha en lønnsutvikling på linje med samfunnet for øvrig, og i alle fall på linje med konkurranseutsatt industri (frontfagene) spesielt. Vi støtter også YS stats krav om at Staten nå bidrar til at tilleggene for ubekvem arbeidstid økes vesentlig, samt at taket på pensjonsgivende inntekt fra variable tillegg må fjernes.