Ferieforviklinger

Ferieåret 2015 nærmer seg slutten, og tradisjonen tro sliter Jernbaneverket med å sørge for at de ansatte får avviklet feriefritiden sin.

Vi får jevnlig spørsmål om hvilke regler som gjelder for overføring av ferie til neste ferieår. Reglene om dette er ikke helt enkle å forstå ut fra lovteksten. Det forenkler heller ikke situasjonen at ferielovens bestemmelser må suppleres av Hovedtariffavtalens regler om avtalefestet ferie og den sentrale avtalen «Særavtale om ferie for statstjenestemenn».

Utgangspunktet er likevel klart. Partene har avtalt at den avtalefestede ferien skal behandles likt som den lovfestede når det gjelder overføring av ferie til neste ferieår.

Ferieloven pålegger arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker får avviklet ferie i løpet av ferieåret. Loven pålegger også arbeidstaker å avvikle ferie hvert år. Disse pliktene begrenses av regelen om overføring av inntil 12 virkedager til påfølgende ferieår, slik at arbeidsgivers plikt i realiteten er å sørge for at ingen ansatte har mer enn 12 virkedager til gode ved ferieårets slutt. I tillegg kommer at den avtalefestede ferien på 5 virkedager kan overføres i sin helhet. Det er dermed 17 virkedager eller 14 arbeidsdager som kan overføres. Slik overføring krever en skriftlig avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

Dersom arbeidstaker ved ferieårets slutt har mer enn 17 virkedager til gode, skal disse dagene naturligvis også overføres til neste ferieår. Arbeidstaker skal ikke tape på at arbeidsgiver ikke har sørget for at hun har fått ferie. Men arbeidsgiver har i slike tilfeller forbrutt seg mot loven, og arbeidstaker kan kreve økonomisk erstatning. Regler om dette finnes i ferieloven. Slik økonomisk erstatning kan naturligvis ikke kreves dersom årsaken til at ferien ikke er avviklet skyldes arbeidstaker selv.

Hva betyr dette for meg?

Dette betyr at du som ansatt i Jernbaneverket normalt ikke kan motsette deg å avvikle ferie slik at du ved ferieårets slutt har større restferie enn 17 virkedager. Ferieloven pålegger deg å bidra til at du ikke havner i en slik situasjon. Dersom du ved ferieårets slutt likevel har mer enn 17 virkedager til gode, skal samtlige dager overføres til neste år, uansett hva som er årsaken til at du ikke har avviklet ferien i løpet av ferieåret.