Mange togledere rundt om i landet har sikkert merket det økte arbeidspresset på hver enkelt togleder. Mye aktivitet ute i sporet og tettere toggang gjør at vår arbeidsdag blir mer og mer hektisk. Dette er en utfordring som Norsk toglederforening prioriterer høyt. Det stilles større krav til oss som togledere når det gjelder å levere punktlig og profesjonell togledelse. Ved å sitte opptatt i telefonen hele tiden kan vi ikke levere på det nivået vi burde. I verste fall kan all arbeidsbelastningen også få følger for sikkerheten. Våre medlemmer gjør en kjempeinnsats på jobb hver dag selv om arbeidsdagen kan være krevende.

Bildene under er fra en helt vanlig dag på Sørlandsbanen. En hektisk dag som togleder på denne banen innebærer i gjennomsnitt en telefonsamtale hvert annet minutt. På grunn av dette er det nylig blitt innført restriksjoner på antallet arbeider som kan tillates på denne banen. Togleder er avgjørende for produksjonen, og må tilføres nødvendige ressurser slik at kapasiteten ikke sprenges.

Vær stolt av å være togleder, vi gjør en meget viktig jobb.

img_0220

img_0219

PS: Bildene er tatt etter at det ble innført restriksjoner.