Arbeidet med å oppgradere togleder.no har pågått siden sommeren, og det er ikke uten en viss grad av lettelse vi endelig har gleden av å presentere resultatet. Vi er godt fornøyd med sluttproduktet og håper at vår nye hjemmeside vil være til glede og nytte for både medlemmer og andre i mange år fremover.

Hvorfor ny hjemmeside

Behovet for en oppgradering av hjemmesiden vår har vært åpenbar for de fleste i lang tid. Samtidig har ikke beslutningen om å gjennomføre jobben vært så enkel som man skulle tro. Det er tross alt ikke slik at Norsk toglederforenings fremste formål er å drive hjemmeside eller bloggvirksomhet. På den andre side har vi behov for en landingsplass for våre medlemmer hvor vi kan publisere og lagre nyttig informasjon. I dag foregår nær sagt all informasjonsarbeid per epost – og den største ulempen med dette er at nye medlemmer ikke får tilgang til «gammel» informasjonen. Nå derimot, med oppgradert hjemmeside, får vi mulighet til å samle all nyttig informasjon på ett sted, med sikker innlogging slik at kun medlemmer får tilgang til medlemsinnhold.

Hva er nytt

Primærformålet med vår hjemmeside er todelt. For det første har vi som nevnt behov for å publisere informasjon og annet innhold til egne medlemmer – men for det andre har vi også behov for å informere omverdenen om vårt yrke og fag, samt tidvis publisere egenproduserte nyhetsartikler og innlegg. Alt innhold på våre sider er nå oppgradert både innholdsmessig og visuelt. I tillegg har vi laget noen nye sider som kun er tilgjengelig for innloggede medlemmer. Ta deg gjerne tid til å sjekke ut de forskjellige sidene, og hvis du er medlem i Norsk toglederforening kan du starte med å registrere brukerkonto ved å klikke på denne linken. Bruk helst samme epost-adresse som du mottar informasjon fra foreningen på. Da er det lett for oss å verifisere kontoen din slik at du får raskere tilgang.

Tilbakemeldinger? Ja, takk!

Benytt gjerne kommentarfeltet under for å gi oss ris og ros. Skulle du oppdage feil av betydning (f.eks. tekniske feil på siden) så setter vi stor pris på om du sender oss en epost: post@togleder.no. Det har ikke vært mulig for oss å kvalitetssikre brukeropplevelsen på alle forskjellige plattformer og nettlesere, så sannsynligheten er stor for at enkelte kan oppleve diverse feil i tiden etter lansering.