Det er med glede vi kan meddele at Norsk toglederforening utvider sin tilstedeværelse til også å gjelde Tss Bergen

Da er det et faktum; Norsk toglederforening har fått sitt første medlem ved Tss Bergen. Foreløpig er Steinar Heimnes en enslig svale i den nye lokalavdelingen, men det betyr ikke at han står alene. NTF vil ivareta dette medlemmets interesser på lik linje med alle andre. Inntil vi får organisert oss vil styret ved leder være Heimnes kontaktpunkt.

At vi nå har en lokalavdeling i Bergen betyr også at styret utvides med en representant fra Bergen. Dette er i henhold til vedtektene som krever at alle lokalavdelinger skal være representert i styret. På denne måten sikres også Bergen innflytelse i foreningens arbeid.

Vi ønsker Steinar velkommen som medlem og skal gjøre vårt beste for at at valget han har tatt vil fremstå som det rette.