En historisk dag for Norsk toglederforening

9. desember 2015 godkjente Deltas hovedstyre opptak av Norsk toglederforening og i alt 16 andre tidligere STAFO-foreninger som nye medlemsorganisasjoner (MO-er) i Delta. Dette betyr at NTF senest fra 1. juli 2016 blir en del av Delta-fellesskapet. Fra samme dato blir hvert enkelt medlem i NTF også individuelt medlem i Delta.

Dette er en historisk dag for Norsk toglederforening. Som medlemsorganisasjon i Delta blir vi del av et sterkt fellesskap. Vi blir nå medlem i en organisasjon som gir både medlemmer og tillitsvalgte nye muligheter og tjenester. Samtidig er Delta en ledende aktør innen norsk fagbevegelse, med tydelige visjoner og politikk. Dette inspirerer oss alle i det videre arbeidet for medlemmenes beste.

Les mer på Deltas hjemmeside