Streikevakter ved Oslo S

Streikevakter ved Oslo S

Torsdag 29. september brøt meklingen mellom LO Stat og Spekter sammen, og medlemmer i Norsk lokomotivmannsforbund har vært i streik siden. Bakgrunnen for streiken er blant annet lokførernes krav om at NSB og CargoNet skal forplikte seg til en nasjonal standard på lokførerutdanningen. En ny opptrapping av streiken er varslet fra lørdag 8. oktober. Da vil totalt 118 lokførere streike.

Norsk toglederforening støtter Norsk lokomotivmannforbunds streik, og vi berømmer lokførerne for deres bidrag til å opprettholde et høyt sikkerhetsnivå på jernbanen også i fremtiden. De ulike faggruppene på jernbanen samarbeider hver dag for å frakte passasjerer og gods over hele landet, og vi er gjensidig avhengig av hverandres fagkunnskap og kompetanse for å gjøre dette på en sikker og profesjonell måte. Det er få som så tydelig ser viktigheten og verdien av lokførernes kompetanse som oss togledere, og det siste vi ønsker er å se denne kompetansen forvitre.

NSBs konsernsjef Geir Isaksen har uttalt overfor Aftenposten (29. september) at det er NSB som må ha styringsrett over lokførerutdanningen. Dette er vi uenige i: Norsk Jernbaneskole må styre lokførerutdanningen. Det eneste NSB må gjøre, er å forplikte seg til å følge den.