Akseptabelt resultat

Etter langvarig megling kom partene mandag morgen til enighet om en ny Hovedtariffavtale i staten.

Her kan du lese et nyhetsbrev fra YS Stat om resultatet av oppgjøret.

Norsk toglederforening mener det er bra at det ikke ble gjennomført endringer i dagens tariffsystem. Den totale rammen på 3,3 % er akseptabel, tatt i betraktning at det er lagt inn en reguleringsklausul som gjør at dersom det viser seg at lønnutviklingen i privat sektor i 2014 blir høyere enn for det statlige tariffområdet, skal dette hensynstas i mellomoppgjøret i 2015.

De sentrale tilleggene med virkning fra 1.mai er for lønnstrinn 52 og 53 på kr. 8.800,-. Lønnstrinn over dette gis et tillegg på 1,98 %.

Det skal ikke gjennomføres sentrale justeringsforhandlinger.

[quote style=»boxed» float=»left»]det er helt avgjørende at partene snarest kommer til enighet om en ny lokal lønnspolitikk[/quote] Det er avsatt hele 1,75 % til fordeling i lokalt oppgjør med virkning fra 1. august. Norsk toglederforening er godt fornøyd med at det er avsatt en tilstrekkelig stor del av potten til lokale forhandlinger. Dette gir et godt grunnlag for å gjennomføre lokale forhandlinger i virksomheten, men betyr også at det er helt avgjørende at partene snarest kommer til enighet om en ny lokal lønnspolitikk. Ikke bare vil det være svært uheldig å gjennomføre lokale forhandlinger uten en slik lokal lønnspolitikk, men det vil også være i direkte strid med statens lønnssystem som forutsatt i Hovedtariffavtalen.

Vi registrerer at det ikke er gjort vesentlige endringer i kompensasjonen for ubekvem arbeidstid. Det er heller ikke gjort endringer i taket for hvor stort pensjonstillegg som kan beregnes ut fra variable tillegg.

Resultatet av forhandlingene vil bli lagt ut til uravstemning med frist 18. juni.

Hele protokollen med ny Hovedtariffavtale og lønnsplaner med mer kan du laste ned på KMDs hjemmeside.