STAFO arrangerer kurs for medlemmer med offentlige tjenestepensjonsordninger

Kurset holdes den 8. oktober 2015 fra kl. 10 til 15 i STAFOs lokaler i Lakkegata 3 i Oslo. Foreleser er Dag Bjørnar Johnsrud fra YS.

Temaene blir blant annet:

  • Folketrygden
  • Offentlig tjenstepensjon
  • Uførepensjon
  • Levealderjustering
  • Tanker rundt fremtiden

Dette kurset burde være midt i blinken for medlemmer i Norsk toglederforening, i alle aldre.

Fristen for påmelding er satt til 28. septemberMeld deg på her (Questback).

Hele utlysningen finner du på STAFOs hjemmesider

Utgifter til reise og diett dekkes av STAFO etter fastsatte regler. Kurset gir rett til permisjon med lønn etter Hovedavtalen.