Til alle medlemmer

Det blir ekstraordinært årsmøte i Norsk toglederforening den 4. juni klokka 14.15 på rom 942, DA-bygget Oslo S. Saksliste sendes ut senest 3 uker før møtet.

Bakgrunnen for at styret finner grunn til å kalle inn til ekstraordinært årsmøte er som følger:

Det skal være ekstraordinært representantskapsmøte i STAFO den 16. – 17. juni. På representantskapet vil spørsmålet om STAFOs framtid bli behandlet.

Vårt syn er at Norsk toglederforenings medlemmer er best tjent med at STAFO påbegynner en samordning med Delta. Siden forrige representantskapsmøte er det en del forutsetninger som er endret. Vi mener derfor at det er grunn til å ta saken om samordning med Delta opp på nytt.

Styret har i den forbindelse behov for å innhente fullmakt fra medlemmene. Fullmaktens nærmere innhold vil følge av sakslisten.

Norsk toglederforening ønsker ingen oppsplitting av STAFO. Vårt ønske er at vi kan beholde et samlet STAFO i samordning med Delta.

I denne saken samarbeider vi tett og godt med våre STAFO-venner i Signal- og Teleteknikernes Forening og STAFO Jernbane.