Helgen 3-5. februar ble foreningens 10 års jubileum feiret på hotell Klubben i Tønsberg

Hotell Klubben var stedet da Norsk toglederforening arrangerte konferanse og årsmøte for medlemmene forrige helg.

SivertsenFor styret som arrangør var det svært hyggelig og registrere stor interesse for arrangementet. Totalt var det 35 medlemmer tilstede. I praksis betyr dette at omlag 30% av medlemsmassen fant tid til å delta.

Fredagen startet med Ståle Skogen fra Utbygging fortalte litt om prosjektet med bygging av dobbeltspor på Hedmarken som så vidt er påbegynt. Dette var kanskje spesielt interessant for de av deltakerne som kom fra Tss Hamar og som dermed blir direkte involvert i arbeidet.

Dagen fortsatte med et lengre foredrag fra Statens Pensjonskasse. Her fikk vi vite litt mer konkret om hva SPK kan tilby oss som er ansatte i staten. Foredragsholder Henk Sivertsen skal ha ros for å gjøre et foredrag som hadde potensiale til å bli søvndyssende, svært levende, lærerikt og interessant.

Baekkevold tonsbergFredagen ble avsluttet med litt faglig innhold hvor Sikkerhets-og kvalitetsfjef i Trafikk og Marked Lars Ola Bækkevoll greide å engasjere forsamlingen selv på slutten av en lang dag.

Fredagen ble avsluttet med litt mat og mye sosialt samvær i Tønsberg sentrum og på hotellet.

HartvedtLørdagen ble innledet som vi sluttet fredagen med Lars Ola som fortalt litt om status og planer for sentralt sikkerhetsmiljø og Trafikk og Marked.

Etter dette var det tid for et litt lettere innhold. Dagen startet med en svært engasjert Nina Jeanette Steinmoen Hardtvedt fra NAV kontoret på Notodden som fortalte om hvordan man på hennes arbeidsplass hadde, gjennom enkle midler, kreativitet og ikke minst pågangsmot hadde bygget et godt og sammensveiset arbeidsmiljø. Her var det nok av innspill som sikkert kan tas med inn på våre arbeidsplasser.

Trond ViggoKonferansen ble avsluttet med Trond Viggo Torgersen som holdt et foredrag om kommunikasjon, eller til tider mangel på sådan. At han valgte å benytte samspillet mellom mann og kvinne, med seg selv og sin kone som eksempler, gjorde at mange tydeligvis kjente seg godt igjen i det som ble fortalt.
At dette foredraget falt i smak var det ikke vanskelig å hverken se eller høre.

Ingerid BjerckeLørdag ettermiddag var det tid for foreningens årsmøte. Til dette var Leder av STAFO, Ingerid Bjercke og leder av Signal- og teleteknikernes forening invitert som gjester.

Årsmøtet forløp, tradisjonen tro, på en rask og effektiv måte uten de store diskusjoner.
I år var posisjonene nesteleder og varamedlem til styret på valg. Den sittende nesteleder Daniel Halvorsen hadde valgt å be om avløsning. Årsaken til dette er at han nå er tilsatt i stilling på sentralt sikkerhetskontor og derfor får vanskeligheter med å fylle vervet på en fullgod måte.
Rune Bloch-JohnsenSittende varamedlem Magne Arnesen hadde varslet valgkomiteèn om at han ønsket gjenvalg.
Valgkomiteèn innstilte dermed Jens Heiberg som ny nestleder og gjenvalg på Magne Arnesen. Jens er som sikkert mange husker mannen som innehadde nestledervervet i 2 perioder før Daniel tok over. Han er dermed ikke noe ubeskrevet blad, og årsmøte fant det ikke vanskelig å støtte valgkomiteèns innstilling.

Etter årsmøtets avslutning ønsket STAFOs leder å si noen ord til forsamlingen. Ingerid gratulerte foreningen med jubileèt og ga oss mange gode ord med på veien. Blant annet fikk foreningen ros for å være en «…kraftfull samling av 120 medlemmer som blir godt sett i Jernbaneverket…».

Men av det Ingerid fortalte var det nok historien om Losbåtførernes situasjon som ga det sterkeste inntrykket på forsamlingen. At det i et arbeidsliv i 2012 er mulig å bli behandlet på måten disse har opplevd var nok en tankevekker for mange av oss. Losbåtførerne er ansatte i Kystverket, som er en statlig enhet akkurat som Jernbaneverket. Losbårførerne opplevde ved nyttår at arbeidsgiver sa opp deres særavtale om arbeidstid. Dette har ført til at det i dag ikke er mulig å dekke tjenesten, og at det i realiteten er blitt en manko på omlag 60 årsverk. I tillegg har man opplevd en reduksjon i inntekt på ca 30%, eller ca. kr. 200.000.-. Samtidig opplever de at andre, særlig Redningsselskapet går inn å gjør arbeidet losbåtførerne normalt ville gjort. Ganske enkelt helt utrolig!!

Dette viser at i dagens samfunn kan ingen være trygg, selv om man er ansatt i staten. Selv om vi som togledere i dag føler oss trygge, viser dette at det aldri finnes noen garanti for at for at kreative tullebukker på arbeidsgiversiden kan finne på noe man mener er lurt.

Etter å ha hørt om Losbåtførernes situasjon og fått tenkt over saken, ble det under middagen senere på kvelden luftet noen tanker om hvordan vi som forening kunne støtte Losbåtførerne. Et av forslagene som kom opp var om vi kunne ta initiativ til noe gjennom STAFO. Det har vi nå gjort. NTF har tatt kontakt med alle foreninger i STAFO med forslag om en symbolsk kronerulling til inntekt for kampen Losbåtførerne nå fører. Losbåtførernes Forbund er en forening på sammestørrelse som oss, 120 medlemmer, og vi håper en slik innsamling vil kunne bidra i deres kamp mot Kystverket.

Initiativet ble tatt på søndag kveld og pr. i dag er det kommet ca. 10 svar fra de omlag 40 foreningene i STAFO. Alle tilbakemeldinger er positive. Alle vil bidra med det man klarer.
Roger med klubbe tonsbergDette beviser at i STAFOs system så lever solidaritetstanken, og det er godt å vite om man selv en gang skulle ha behov for støtte.

I forbindelse med at foreningen fylte 10 år ble vi også overrakt gaver fra STAFO Fellesrådet og Signal- og teleteknikernes forening. Blant annet ble vi overrakt gravert klubbe til bruk på årsmøtet. Noen hadde tydeligvis bitt seg merke i at vi gjennom 10 år har brukt en kaffekopp eller lignende til å klubbe vedtak.