Årets siste ukesinfo

Onsdag 11.12 og torsdag 12.12 var det styremøte og juleavslutning for styret. På agendaen var bl.a sikkerhetskomiteens arbeid. Jeg kan allerede nå varsle at styret kommer til å fremme forslag til endringer i komiteens mandat og sammensetning på årsmøtet. Vi ønsker å gi sikkerhetskomiteen mulighet til å arbeide med mer kraft og bli et mer selvstendig organ i foreningen. Dette er også i tråd med komitemedlemmenes ønsker.

Onsdag 18.12 var det forhandlingsmøte om Jernbaneverkets nye organisasjonskart. STAFO Fellesrådet og de andre foreningene i Jernbaneverket fikk arbeidsgiver med på å flytte Administrativ-IKT fra Teknologi under Assisterende jernbanedirektør til Styring og organisasjon under Jernbanedirektøren. Vi mente det var viktig å plassere Adm-IKT i de sentrale staber ettersom avdelingen har en viktig retningsgivende funksjon for hele Jernbaneverket.

Nå nærmer jula seg, og det betyr at jeg har operativ tjeneste fram til 3. januar.

På vegne av Norsk toglederforening ønsker jeg medlemmer, tillitsvalgte og samarbeidspartnere en riktig god jul og godt nyttår. Takk til alle sammen for et bra samarbeid i året som har gått.