STAFO arrangerer grunnkurs i organisasjonskunnskap

Nå er det tid for påmelding til høstens grunnkurs som holdes 14 .-16. september. Kurset holdes på Kielfergen Color Fantasy.

Utlysningen ligger på STAFOs hjemmeside under opplæring/utlysning (modul 1). Påmeldingen skjer via Questback. Alle som melder seg på må gjøre dette via denne lenken innen 20. august. En registrering for hver påmelding.

Vi håper mange av Norsk toglederforenings medlemmer er interessert i å delta på dette kurset som ved siden av det faglige innholdet har en fin sosial ramme. I tillegg blir dere kjent med noen av STAFOs rådgivere.

Deltakelse på kurset gir rett til permisjon med lønn etter Hovedavtalen, og alle utgifter i forbindelse med reise og opphold dekkes av STAFO.