Tirsdag avholdt representanter fra Norsk toglederforening informasjonsmøte om foreningen for ansatte ved trafikkstyringssentralen i Bergen

Etter å ha mottatt hyggelig forespørsel med ønske om informasjon omkring Norsk toglederforenings arbeid, reiste leder og nestleder til Bergen for et uforpliktende møte. Vi ble møtt av en hyggelig gjeng og fikk en rask omvisning i sentralen. I Bergen er toglederne samlokalisert med togekspeditører, elkraft og toginfo. Selv om trafikkstyringssentralen er lokalisert i gamle ærverdige Bergen stasjon fremstår lokalene som lyse, trivelige og hensiktsmessige.

I informasjonsmøtet var det tilstede 6 togledere som fikk en gjennomgang av Norsk toglederforenings arbeid, organisasjon og foreningens viktigste satsingområder.

Vi takker en engasjert forsamling for oppmøtet og håper informasjonen svarte til forventningene.