Som de aller fleste nå har fått med seg ble det brudd i fase 3-forhandlingene mellom YS og Spekter den 12. januar i år. Saken går videre til mekling hos Riksmekleren. YS/Delta sendte i etterkant av bruddet umiddelbart inn plassoppsigelse på vegne av alle Delta-medlemmer i Bane NOR, og for øyeblikket jobbes det med meklingsforberedelser mens vi avventer en dato for dette.

Streik

Dersom partene ikke kommer til enighet i meklingen vil det bli streik i Bane NOR. Streik er naturligvis noe vi håper å unngå. Deltas medlemmer i Bane NOR jobber i all hovedsak operativt, hvilket betyr at vi jobber døgnet rundt, i helger og på helligdager, for å få togene trygt frem til riktig tid. Nærheten til jernbanedriften har gitt oss en inngående forståelse av konsekvensene ved stans på jernbanen. Med andre ord; vi vet hvor vondt det gjør når togene ikke går. Likevel er det slik at når det overhodet ikke er mulig å bli enige gjennom forhandlinger og mekling, så gjenstår streik som vårt eneste våpen. Det er et våpen vi ikke vil nøle med å bruke dersom vi mener det er nødvendig.

Mange spørsmål

Det er naturlig at det dukker opp mange ulike spørsmål underveis i en slik prosess som vi nå er inne i. Mange etterlyser informasjon, spesielt praktisk informasjon relatert til for eksempel streik. Delta har heldigvis utarbeidet flere nyttige og informative sider om dette, og vi anbefaler alle å ta seg tid til å lese dette. I tillegg er det viktig for oss å betrygge alle medlemmer om at vi vil gi grundig og konkret informasjon om hvorfor vi streiker i forkant av en eventuell streik. I mellomtiden håper vi på vegne av alle som bruker jernbanen at det er mulig å komme til enighet i meklingen.

Nyttige lenker

Når Delta er i streik på din arbeidsplass

Konflikt og streik (Delta)

Interessant lesning

Derfor er streik folkets viktigste verktøy (Stavanger Aftenblad, 2014)