For å oppnå overlappende GSM-R-dekning, er det viktig å ikke spare på radiomastene.

Del 1 av denne saken ble publisert forrige uke og kan leses her.

I bunnen av denne artikkelen vil du blant annet få se en liste over saker som i skrivende stund er til behandling i GSM-R forum. Det er også i den forbindelse viktig for oss å understreke at disse sakene ikke ender med en diskusjon (som jo er den tradisjonelle måten å «løse» problemer på jernbanen). I GSM-R forumet blir alle sakene behandlet på en skikkelig måte, og dersom det blir besluttet å gjennomføre endringer, så settes det i verk så snart det er mulig.

For at togradiosystemet skal være best mulig er det viktig at alle melder i fra om små og store feil/uregelmessigheter de opplever. Flere av sakene i GSM-R forumet er basert på innmeldte Synergier. En ting som er viktig å huske på når man skriver Synergi, er å være så detaljert som mulig. Dette gjelder også ved feil under nødanropstest. F.eks. kan «støy» under et nødanrop være tegn på mye forskjellig. Er det snakk om feedback, jevn pipelyd, en bestemt type lyd eller bråk som oppstår når en fører skal gi tilbakemelding? Detaljene kan ha mye å si.

For oss som jobber operativt vil det ikke alltid være tid til å loggføre og dokumentere fortløpende i synergi og hendelseslogg. Vi vil da oppfordre til å avtale med leder slik at dette kan føres som overtid i etterkant av vakt. Norsk toglederforening mener at føring av synergi, og ikke minst føring av kvalitetssynergier, er svært viktig for Bane NOR – og alle ledere må tilrettelegge slik at denne oppgaven kan prioriteres.

PS! Opplever du at din Synergimelding ikke blir tatt på alvor, eller at tidsfrister forskyves i det uendelige uten at du får tilbakemeldinger? Ta kontakt med oss i sikkerhetskomiteen (sikkerhet@togleder.no) så skal vi ta saken videre.

 

Under følger et utvalg av saker i GSM-R forum:

«Nye» fastmeldinger: Dette er en kontinuerlig prosess, slik at fastmeldingene vi har til enhver tid er relevante og anvendelige.

Feedback / støy ved nødanrop: Dette er i praksis snakk om flere saker med samme tema. Deler av problemet er allerede løst teknisk, f.eks. ved å innføre push-to-talk-funksjonalitet på TXPs Dicora-terminal ved innkommende nødanrop. Det jobbes i tillegg med flere andre tiltak for å redusere uønsket støy ved nødanrop. Selv om dette er et fokusområde som det jobbes kontinuerlig med, er det likevel viktig å fortsette og melde i fra om problemer relatert til nødanropsfunksjonen.

Back-up-aggregat ved utfall av GSM-R: Gjelder store utfall ifm. f.eks. naturkatastrofer. Saken dreier seg om hvordan man operativt skal sørge for å prioritere de «riktige» strekningene, samt å sikre effektiv idriftsettelse når uhellet først er ute.

Etteropplæring og informasjon: Det er ingen tvil om at behovet for oppfriskning og etteropplæring er stort. Dette må skje på en strukturert og profesjonell måte, og denne saken dreier seg i hovedsak om å tilføre relevant GSM-R-innhold i fremtidige MAK og PTT. Det jobbes også med informasjonsflyt ifm. løpende endringer. F.eks. via TS-sirkulærer.

GSM-R skifteradio: Dette er et stort kommende prosjekt som har til mål å innføre GSM-R-skifteradioer til bruk ved all skifting på jernbanen. Prosjektet vil ha jevnlig kontakt med GSM-R forumet.

Justere ansvarsområdene: Denne saken handler om å få ansvarsområdene i togradioen til å harmonere med bemyndigelsesområdene i fjernstyringssystemet. Det vil tillate mer fleksibel arbeidsfordeling internt i de ulike trafikkstyringssentralene.

Treghet i Dicora S15: Dette er en sak som nylig har fått økt prioriter, og den omhandler treghet og forsinkelser på Dicora S15. Dette er naturligvis en viktig for oss, og NTF er generelt opptatt av at det tekniske utstyret er brukervennlig og ikke minst bidrar til effektiv arbeidsutførelse.

Funksjonelle nr. for HSV: Dette er et arbeid som har pågått i lang tid, med mål om å innføre funksjonelle nummer i togradio for hovedsikkerhetsvakt og beredskapsvakt. Dette skulle etter den opprinnelige planen vært innført i 2017, men er blitt skjøvet ut på tid grunnet forsinkelser i arbeidet.

«Telefonsvarer» for togleder: Dette er i praksis kun snakk om en talebeskjed som gjør innringer oppmerksom på at vedkommende er i telefonkø. Behovet for en slik funksjon har oppstått som følge av økt aktivitetsnivå og arbeidsbelastning for togleder. Det jobbes også med å redusere antall «pling» i togleders apparat ved innkomne samtaler.

Nye håndholdte terminaler: Det er endelig kommet nye modeller på markedet, og et utvalg av disse ble presentert for deltakerne på forrige GSM-R forum.