Hva gjør dine kollegaer når de ikke er på «jobb»?

Det er ikke bare de tillitsvalgte som periodevis gjør mye annet i tillegg til jobben som togleder. Rundt om i landet har Norsk toglederforening mange dyktige medlemmer som bidrar med sin kunnskap til prosjekter og andre viktige oppgaver.

Her er bare noen av disse:
Finn Åge Iversen: Instruktør Thales, instruktør i T og M, kollegaveileder.
Geir Åge Løvlien: Instruktør Thales.
Ann-Cathrine Handegard: Prosjekt ny hendelseslogg i Maximo, hvor blant annet Oslo og Drammen var pilot i februar 2016.
Vegard Kjendlie: Instruktør Thales, simulatorinstruktør.
Frode Horvei: Prosjekt ny TMS.
Tormod Aasheim: Timelærer for togledere i grunnopplæringen, timelærer i ESTW sikringsanlegg og simulatorinstruktør på Jernbaneskolen.
Øystein Bergseng: Tidligere deltatt i KARI-prsjektet, nå utlånt ca 50% i prosjekt ny TMS, sikkerhetskomité NTF.
Berit Jelstad: Deltar i prosjekt som ser på «mennesket i organisasjonen». Dette prosjektet skal blant annet forsøke å kartlegge om organisasjonen og enkeltindividet (togleder) har samme virkelighetsoppfatning, og hvordan informasjonsflyten påvirker vår hverdag.
Janet Trønnes: Instruktør i T og M.
Per Arne Nilsen: Superbruker hendelseslogg Maximo.
Roger Venner: Lærer på Norsk jernbaneskole, simulatorinstruktør, instruktør T og M, sikkerhetskomité NTF.
Åge Andreassen: Deltar i prosjekt kundeorientert operativt avvikshåndtering, samt utvikling av aksjonskort, beredskapskort og sporplaner.
Alf Tore Kvislen: Superbruker GSM-R.
Ann Cathrin E. Evensen: Simulatorinstruktør.
Geir Håkon Bjørklund: Sikkerhetskomité NTF.
Tor Arne Dalbakk: Prosjekt ny TMS.
Kristin Sørløkken: Simulatorinstruktør, timelærer txp.
Jon Inge Blomhaug: Simulatorinstruktør.
Hugo Eliassen: Simulatorinstruktør, timelærer txp.
Morten Gullbrandsen: Simulatorinstruktør.
Eiliv Vågslid: Timelærer EBICOS.