Partene enige om en ramme på 2,7 %

Natt til i dag ble partene enige i årets tariffoppgjør i staten. Som forventet ble resultatet svært moderat.

Resultat

Det gis et tillegg på kr. 700,- pr. år for lønnstrinn 19 – 39. For lønnstrinn fra 40 og høyere gis et tillegg på 0,19 %. I lønnstrinn 54 tilsvarer dette  kr. 900,- pr. år. Lønnsøkningen gis med virkning fra 1. mai.

Det ble ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.

Årsaken til de minimale tilleggene er at lønnsoverhenget fra i fjor var på hele 2,1 %. Sammen med lønnsglidningen regnes dette med i årets ramme Samlet sett var det derfor nesten hele potten spist opp allerede før årets tillegg skulle gis.

Lønnsoverheng er den delen av ett års lønnsøkning som får virkning året etter. Lønnsglidning er forskjellen på den avtalte lønnsøkningen og den reelle lønnsøkningen, blant annet som følge av forhandlinger på særskilt grunnlag eller andre lokalt tilførte lønnsmidler.

Norsk toglederforening mener

Resultatet var omtrent som forventet, tatt i betraktning av at det er et mellomoppgjør. Det var ikke grunn til å forvente særlig lønnsøkning. Rammen på 2,7 % tilsvarer rammen for frontfaget i industrien. Ettersom rammen ble såpass lav, er det heller ikke overraskende at det ikke ble avsatt midler til lokale lønnsforhandlinger.

I 2016 er det nytt hovedoppgjør. Heller ikke der er det på nåværende tidspunkt grunn til å tro at det vil bli særlig store rammer. Antakelig vil striden til neste år stå om andre sentrale punkter i Hovedtariffavtalen, som for eksempel arbeidstid.