Etter mange års tålmodighet er endelig ventetiden over…

Det er med stor glede at foreningen kan fortelle at det endelig blir ny trafikkstyringssentral på Hamar. Mandag undertegnet Jernbaneverket en leieavtale med utbyggerfirmaet Utstillingsplassen AS, der det skal leies lokaler i et nybygg som skal stå klart for innflytting høsten 2013.

Hamar 2012Avtalen innebærer at sentralen flyttes fra dagens svært uhensiktsmessige og små lokaler i andre etasje på Hamar stasjon, til Stangeveien 109. Nybygget føres opp parallelt og i forbindelse med bygget Administrasjonsavdelingen, tidligere Fellestjenester, har tilhold i på Hamar. Beliggenheten er sentral, og like ved Mjøsas bredd.

Det nye bygget skal romme mer enn TSS Hamar, som skal ha en hel etasje. Banesjefen og hans mannskaper skal ha tilhold i bygget. NTF ser mange fordeler med dette, blant annet vil rutekontor og banesjefens sportilgangskoordinatorer ha enkel tilgang på hverandre.

Ved siden av Administrasjonsavdelingen, tidligere Fellestjenester, kommer bygget hvor togledelsen skal flytte inn

– Toglederne på Hamar har ventet i 20 år på nye lokaler, og det er på høy tid at dette nå blir realisert. I praksis innebærer dette at vi nå kan sikre utbyggingen av dobbeltsporet mot Lillehammer i det tempoet som er planlagt, noe som ville blitt umulig i de nåværende lokalene om vi samtidig skulle ha opprettholdt annen, daglig produksjon, sier leder i Norsk toglederforening, Roger Venner.

Utbyggingen av dobbeltsporet tar til i april, og vil kreve opprettelse av ytterligere en fjernstyringsplass ved Tss Hamar, i tillegg til at utbyggingen krever flere og store planmessige ressurser.