Norsk toglederforenings sikkerhetskomite behandler saker som vedrører sikkerhetsmessige spørsmål og representerer foreningen i sikkerhetsarbeidet.

Du kan laste ned instruks for komiteen her. [button link="http://togleder.no/wp-content/uploads/2014/02/14_0205-Instruks-sikkerhetskomiteen.pdf" size="large" style="download" color="green" window="yes"]Instruks[/button]

Sikkerhetskomiteen ledes av Kristin Sørløkken - TSS Oslo

Øvrige medlemmer er:

Øystein Bergseng – TSS Oslo

Roger Venner – TSS Hamar

Har du innspill eller saker som du ønsker skal behandles i komiteen, kan du sende disse til sikkerhet@togleder.no