Hovedmeny

Sikkerhetskomite

Norsk toglederforenings sikkerhetskomite behandler saker som vedrører sikkerhetsmessige spørsmål og representerer foreningen i sikkerhetsarbeidet.

Du kan laste ned instruks for komiteen her. Instruks

Sikkerhetskomiteen ledes av Bård Johnsen – TSS Drammen

Øvrige medlemmer er:

Ida Bøe  TSS Oslo

Øystein Bergseng – TSS Oslo

Roger Venner – TSS Hamar

Har du innspill eller saker som du ønsker skal behandles i komiteen, kan du sende disse til sikkerhet@togleder.no