Hovedmeny

graf1

Føring av dagsgrafer

Grafiske ruter (dagsgrafer) er viktige arbeidsverktøy for operativ ruteplanlegger og togleder. Dagsgrafene er også et juridisk dokument som i sanntid skal vise alt som foregår på en banestrekning. Denne sanntidsoppdateringen skal togleder utføre på en enhetlig og etterprøvbar måte. Togleder fører endringer i dagsgrafene med penn på papir.

Dagsgrafene er videre en viktig barriere i sikkerhetstjenesten, og det er avgjørende at dagsgrafene er egnet til dette formålet. Ettersom vi nå har hasteinnført nye maskinelt produserte dagsgrafer har det blitt utarbeidet en ny instruks som angir hvordan dagsgrafenes påtegninger skal foretas maskinelt fra operativt rutekontor. Man har dessverre ikke samtidig gitt nye instrukser om hvordan togleder operativt skal påføre endringer i de nye dagsgrafene. Når vi sammenholder instruks STY-602720 (som «erstatter» TJN bilag 5.7) med reglene i bilag 5.7 og 5.8 i TJN ser vi at vi nå har en uoversiktelig situasjon.

Problemet er at vi nå mangler regler for hvordan togleder operativt skal påføre dagsgrafene. Norsk toglederforening mener dette er en uholdbar situasjon. Vi har derfor rettet en henvendelse til sikkerhetskontoret i Trafikk og Marked og bedt om at forholdet snarest blir rettet opp. Inntil det foreligger nærmere instruks om føring av dagsgrafer oppfordrer vi alle operative togledere om å forholde seg til TJN bilag 5.7 og 5.8 som tidligere når dagsgrafene skal påføres rettelser.

 

, , ,

2 Responses to Føring av dagsgrafer

  1. Roger 18/04/2013 at 15:52 #

    Viktig at foreningen holder trykk på denne saken. Grafisk rute er togleders viktigste verktøy om teknikken skulle svikte. Da er det opplagt at denne ikke skal kunne misforstås.

  2. Jens 18/04/2013 at 16:39 #

    Jeg har akkurat fått beskjed om at det jobbes med en instruks som omhandler togleders operative føring av graf (etter bilag 5.7 og 5.8) som egentlig skulle vært sendt ut tidligere, så det er jo bra.

    Når det gjelder de nye grafene forøvrig har vi fremdeles en jobb å gjøre…